Beskrivelse

Fart med fornuft

I folkerace forpligter man sig til at sælge bilen, hvis der efter løbet er en anden kører eller tilskuer, der vil købe den. Der findes et lille reglement med alle regler og praktiske oplysninger om folkerace og opbygning af bilerne. Reglementet kan fås i klubben eller kan downloades på DASU’s hjemmeside under reglementer.

Klasse I:
Bilen skal være forsynet med en motor af samme type, som modellen oprindelig har været leveret med. Pris kr. 5.000,-
I klasse 1 kan man deltage fra det kalenderår, man fylder 14 år. Ungdomskørere er delt op i to klasser: U16 for 14- og 15-årige og U18-klassen, hvor man skal køre, når man fylder 16 år.

Klasse II:
Bilen skal være forsynet med en motor, der har samme cylinderantal, som bilen oprindelig blev leveret med. Pris kr. 8.000,-
I klasse 2 skal man være min. 18 år.

Klasserepræsentant: Martin Bjerre, mail: martinsolkaer@gmail.com

Hvor foregår det?
Der køres i Danmark på følgende permanente baner:

Korskrobanen ved Esbjerg

Nysumbanen ved Hobro

Løvelbanen ved Viborg

Ørnedalsbanen ved Frederikshavn

Nisseringen ved Næstved

Nørlundbanen ved Ikast

Søholmbanen ved Kolding

Derudover køres flere løb på baner anlagt for et enkelt eller to løb om året på marker eller i grusgrave.
Banerne har en længde mellem 500 – 800 meter og anlægges således, at hastigheden ikke kan nå over 80 km/t.