Kommende Aktiviteter

Kommende Aktiviteter

26. september 2020 Aktivitet 0
Løbsaktiviteter og lignende:

Mandag, den 20. september 2021: Rally dialogmøde

Tirsdag, den 28. september 2021: Planlægningsmøde sæson 2022

Tirsdag, den 12. oktober 2021: Foredrag med John Nielsen

Fredag d. 19. november 2021: Jubilæumsfest

Klubaften:

Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 19.30