Kommende Aktiviteter

Fart med fornuft

Kommende Aktiviteter

26. september 2020 Aktivitet 0
Løbsaktiviteter og lignende:

Torsdag d. 27. maj – Generalforsamlinghusk tilmelding

Lørdag d. 26. juni Strandfest løbet + Strandfest

Lørdag d. 3. juli Landsbyfestival i Borup

Lørdag d. 14. august Yokohama Mesterskabet – Vest 1

Fredag d. 19. november 2021: Jubilæumsfest

Klubaften: