Bestyrelse

Fart med fornuft

Jens Erik Jensen
Jens Erik Jensen Formand
Dorrit Grønbech
Dorrit Grønbech Kasserer
Morten Lunøe
Morten Lunøe Sekretær
Jane Rytter
Jane Rytter Aktivitetsudvalgsformand
Finn Pedersen
Finn Pedersen Banesportsudvalgsformand
Leif Johansen
Leif Johansen Vejsportsudvalgsformand
Berith Nanett Grønbech
Berith Nanett Grønbech Rallyudvalgsformand, PR-Ansvarlig & kontakt til A-udvalg